Супутні аудиту послуги (операційний аудит)


Супутні аудиту послуги (операційний аудит)
ив відповідно до Закону про аудиторську діяльність під супутніми аудиту послугами розуміються відмінні від аудиту (як такого) послуги, але пов’язані з виразом незалежної думки про дослідженої інформації, наприклад:

 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств та фіз. осіб підприємців;
 • економічне, фінансове та управлінське консультування, у тому числі пов’язане зі створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств;
 • автоматизація бухгалтерського обліку, впровадження інформаційних технологій і навчання їм;
 • Розробка та аналіз бізнес-планів;
 • проведення узгоджених процедур перевірки фінансової інформації,
 • компіляції фінансової та (або) іншої інформації про організацію;

Залежно від потреб Замовника, ми пропонуємо окремі пов’язані з аудитом (супутні) послуги, передбачені Міжнародними стандартами і Національними нормами аудиту, а саме:

оглядову перевірку;
узгоджені процедури (операційну перевірку), в т.ч. бухгалтерський аудит;
компіляцію.
Тепер докладніше:

Оглядова перевірка
Метою оглядової перевірки є висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає порядок здійснення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності на підприємстві вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні (або міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).
На відміну від аудиторської перевірки, об’єктом оглядової перевірки може бути не тільки річна, а й проміжні фінансові звіти, а результатом перевірки є формування висновку не про достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, а про вірність методики (принципів) формування даної звітності.
Оглядова перевірка є більш короткостроковій в порівнянні з аудиторською перевіркою.

Узгоджені процедури (операційна перевірка)
Узгоджені між аудитором і Замовником процедури перевірки здійснюються з метою задоволення інтересів Замовника щодо глибокого (прискіпливого) дослідження інформації з окремих питань будь-яких сторін господарської діяльності. В межах узгоджених процедур можуть виконуватися такі аудиторські послуги:

Перевірка окремих питань бухгалтерського обліку:

 • нематеріальних активів;
 • основних засобів;
 • фінансових інвестицій;
 • інших необоротних активів;
 • запасів;
 • грошових коштів і розрахунків (в т.ч. з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами);
 • власного капіталу;
 • доходів, витрат (в т.ч. порядку калькулювання собівартості продукції) і фінансових результатів.
 • експертиза внутрішніх нормативів і положень.

Перевірка іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємств і фінансових установ.

Компіляція ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – вид послуги є підготовчим етапом для трансформації фінансової звітності в звітність за вимогами зарубіжних партнерів або зарубіжних користувачів фінансової звітності.

Дана послуга докладно описана в розділі бухгалтерські послуги.

Супутні аудиту послуги регламентовані Законодавством України та рішеннями Аудиторської палати України.