Порядок ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску страхування введено в дію.


Порядок ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування введено в дію 05.04.2021 року Наказом Міністерство фінансів України № 5 від 12.01.2021,  а Наказ Міністерства фінансів України від 07 квітня 2016 року N 422 “Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2016 року за N 751/28881, визнати таким, що втратив чинність

Звертаємо увагу читача на наступні приписи наказу, так як це змотивує Вас до більш детального його вивчення:

3. Оперативний облік платежів здійснюється податковими органами в інформаційній системі.

В інформаційній системі забезпечується формування реєстрів співставлень:

реєстр співставлення інформації про сплачені, повернуті та відшкодовані суми (далі – надходження) за даними Казначейства та податкових органів;

реєстр співставлення сум грошових зобов’язань, самостійно визначених платником, та облікових показників, відображених в ІКП;

реєстр сум переплат з податку на додану вартість зі спеціальним статусом;

реєстр співставлення сум податкових зобов’язань платників, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, визначених територіальним органом ДПС, та облікових показників, відображених в ІКП;

реєстр співставлення сум, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи, з них узгоджених та неузгоджених (за результатами адміністративного та/або судового оскарження), та облікових показників, відображених в ІКП;

реєстр співставлення даних журналу розстрочень (відстрочень) та облікових показників, відображених в ІКП;

реєстр співставлення даних журналу списання (поновлення) та облікових показників, відображених в ІКП;

реєстр контролю виконання рішень судів, прийнятих по суті, що набрали законної сили, не пов’язаних з контрольно-перевірочною роботою.

В інформаційній системі забезпечується генерування модулів контролю:

модуль контролю за показниками надходжень;

модуль контролю за показниками грошових зобов’язань, самостійно визначених платником;

модуль контролю за відпрацюванням сум переплат з податку на додану вартість зі спеціальним статусом;

модуль контролю за показниками податкових зобов’язань з майнових податків, визначених територіальним органом ДПС;

модуль контролю за показниками, визначеними за результатами контрольно-перевірочної роботи (в тому числі за результатами адміністративного та/або судового оскарження);

модуль контролю за показниками розстрочених (відстрочених) сум;

модуль контролю за показниками списаних (поновлених) сум.

Офіційну редакцію наказу читач може побачити тут, а консультації щодо практичного його застосування у нашої аудиторської компанії.