Використанням автоматизованих систем в аудиторській фірмі


Аудит в аудиторській фірмі «МВ ГРУПП» автоматизований та основні процеси для підвищення продуктивності і ефективності аудиторської роботи також автоматизовані з 2011 року.

Перед цим управління аудитом стандартизовано “Внутрішніми стандартах фірми” які оцінені Аудиторської палатою України при перевірці системи контролю якості аудиторських послуг. Завдяки цьому автоматизовані різні етапи аудиторського циклу, даючи змогу внутрішньому аудиту виконувати аудиторські завдання у єдиний стандартизований спосіб, незважаючи на розмір та географічну розгалуженість самої системи внутрішньому аудиту.

Програмне забезпечення управління аудитом передбачає:

• Планування та складання графіка аудиторських Перевірок, а саме:

Ранжувються ризикові зони, створюється ризик-орієнтований аудиторський план, складається графік проведення аудиторських перевірок, розподіляються ресурси, створюються та розподіляються завдання, призначаються відповідальні особи.

• Автоматизація процедур аудиту:

Для бригад аудиторів складаються відповідні документи, керівники аудиторських перевірок та менеджери контролюють якість підготовлених документів, описуються виявлені в процесі перевірки недоліки системи внутрішнього контролю.

• Автоматизація процедур по виявленим недолікам:

Закладені у внутрішні стандарти фірми автоматизовані рекомендації виправлення виявлених недоліків, план заходів для виправлення недоліків системи внутрішнього контролю, аудиторський звіт за результатами перевірки;

• Автоматизація моніторингу:

Закладені у внутрішні стандарти фірми ,для керівників бізнес-функцій автоматизується план заходів з виправлення недоліків системи внутрішнього контролю, відстеження прогресу виправлення недоліків, чи будь-яких невідповідностей, які можуть вимагати додаткових аудиторських перевірок у майбутньому.

Аудиторська фірма “МВ Групп” завдяки автоматизації процедур аудиту має найкращі показники у швидкості виконання завдань з аудиту.

В нашій аудиторській фірмі “МВ ГРУПП” , завдяки богатому досвіду на віть на рівні консультацій Ви знайдете надійну якісну допомогу для бізнесу.