Ініціативний аудит


Ініціативний аудит проводиться, як правило, в таких випадках:

 • при підготовці до продажу, ліквідації або реорганізації підприємства
 • при звільненні або заміні перших осіб підприємства – директора або бухгалтера
 • при надходженні запитів від власника про ті чи інші аспекти діяльності підприємства
 • при наявності вимоги, закріпленого в Статуті підприємства про обов’язкову зовнішньої перевірці його діяльності
 • перед перевірками, запланованими різними контролюючими органами з метою уникнення штрафів та інших санкцій
 • при необхідності залучення фінансових ресурсів
 • при необхідності постановки бухгалтерського або податкового обліку на підприємстві, пов’язаного зі зміною законодавства
 • при впровадженні інвестиційних проектів
 • при необхідності розробки антикризових заходів.

Зовнішній ініціативний аудит здійснюють незалежні аудиторські фірми, для надання його результатів зовнішнім користувачам. Тут встановлюють:

 • дотримання правил бухгалтерського обліку та звітності;
 • стан внутрішнього контролю та дають його оцінку;
 • дотримання корпоративним підприємством законодавчих положень і нормативних актів України;
 • виконання економічних завдань, встановлених рішенням власників.

Внутрішній аудит здійснюється для надання інформації тільки Замовнику. Внутрішній аудит оцінює:

а) адекватність і ефективність заходів та системи внутрішньо-корпоративного контролю;

б) управління господарськими і фінансовими ризиками;

в) повноту, своєчасність і достовірність фінансової та іншої звітності;

г) дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку;

д) відповідність регулятивним вимогам.

Інститут внутрішніх аудиторів в Міжнародних стандартах професійної практики внутрішнього аудиту (видання 2013 року) дає наступне визначення внутрішнього аудиту: незалежна, об’єктивна діяльність з надання впевненості, і консультування, що додає вартості організації і покращує її діяльність. Внутрішній аудит допомагає організації досягати поставлених цілей за допомогою систематичного, послідовного підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління.

Фірма “МВ ГРУПП” швидко і якісно проведе аудит тому, що володіє кваліфікацією постійно і успішно тестується різними і користувачами і контролерами, протягом багатьох років.