Обов’язковий аудит і Аудит фінансової звітності


Обов’язковий аудит і Аудит фінансової звітності- це аналогічні і в той же час основні форми аудиту, які проводиться відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність” та “Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики” (MSA) за процедурами “Внутрішніх стандартів компанії “МВ ГРУПП”.

Необхідні свідоцтва, сертифікати та дозволи у нас в наявності, професійна відповідальність – застрахована. Ласкаво просимо!

Обов’язковий аудит і аудит фінансової звітності має за Мету: надання аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах нормам, які регламентують порядок підготовки і подання фінансової звітності Національним і Міжнародним стандартам фінансової звітності IFRS, US GAAP і ін .. “Висновок” зобов’язаний відповідати вимогам MSA 700 -799

Процедури обов’язкового аудиту фінансової звітності, що застосовує наша компанія у повному обсязі наявні у Внутрішніх корпоративних стандартах які не просто відповідають  «Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», але й перевірені Аудиторською палатою України , про що свідчить «Свідоцтво про відповідність системи контролю якості»

Проведена для досягнення вказаної мети аудиторська перевірка, включає вивчення доказів, що підтверджують показники фінансової звітності підприємства.

Крім того, в перевірку входить оцінка застосованих на підприємстві принципів бухгалтерського обліку і виявлення істотних помилок персоналу.

Після завершення аудиту Замовнику надаються:

  • Аудиторський висновок (Висновок) – документ щодо повноти та достовірності фінансової звітності, складений відповідно до вимог Аудиторської палати України, Міністерства фінансів України, ДКЦПФР та відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту(MSA);
  • Аудиторський звіт – конфіденційний документ складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (MSA) та орієнтований на пріоритети Замовника з відповідними рекомендаціями.