Аудиторська перевірка від Компанії “МВ ГРУПП”


Аудиторська перевірка, в розумінні українського законодавства це зовнішня аудиторська перевірка і має на увазі перевірку економічної і фінансової діяльності організації або підприємства, яку проводить запрошений аудитор. Аудитор здійснює роботу на підставі документів, які йому надаються на момент, коли проводиться аудиторська перевірка.

Аудиторська перевірка існує:

обов’язкова;
ініціативна.
Обов’язковий аудит проводиться за процедурами та у строки, які встановлені законодавством.

Ініціативний аудит проводиться відповідно до рішення керівництва компанії, підприємства і междкнароднимі стандартами аудиту “IAS 2014”.

Проведена нашою фірмою  перевірка полягає в зборі, аналізі даних фінансової діяльності організації і укладанні про позитивний або негативний зміст даних.

При позитивному результаті перевірка підтверджує достовірність даних по балансу і фінансових результатів, а при негативному, аудитор ці дані не підтверджує.

Після проведення аудиту, замовнику надаються такі документи:

висновок спеціаліста щодо достовірності та повноти фінансових звітів;
документ, який містить рекомендації щодо подальшого ведення фінансової звітності.
Перевірка, проведена нашою фірмою, послужить підтвердженням правильної фінансової звітності компанії або підприємства, що в свою чергу сприятиме довірливим стосункам компанії з партнерами та клієнтами.

Консалтингова компанія “МВ ГРУПП” проводить перевірки як в м. Києві так і по всій Україні. Визначальними в цьому випадку є вимоги замовника та особливості даних встановлених в процесі самої перевірки.