Зміни в регулюванні ринку цінних паперів у 2017 році


ПОСТАНОВА КАБІНЕТу МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 7 грудня 2016 р. № 913
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – Ліцензійні умови), що додаються.
2. Установити, що:
строк, протягом якого ліцензіати, які мають ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 21-99 Ліцензійних умов і подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” , становить два місяці з дня опублікування цієї постанови (крім абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, строк приведення своєї діяльності у відповідність з яким для ліцензіатів становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови);
Ліцензійні умови у частині, що стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та внесені до дня набрання чинності цією постановою до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою. Орган ліцензування приймає від зазначених суб’єктів господарювання документи, визначені абзацами третім – п’ятим пункту 18 та абзацом третім підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов, та приймає рішення, передбачені статтями 12 і 13 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” , з дня набрання чинності цією постановою.
Ознайомитись із постановою поністю можливо на сайті КМ України.