Наша кваліфікація


Кваліфікація співробітників Консалтингової компанії  “МВ ГРУПП” підтверджена тим, що у її складі працюють фахівці, які вищу освіту (кваліфікацію магістра) за спеціальністю бухгалтерський облік отримали в 1985 році, а за фахом державні фінанси (кваліфікацію магістра) в 1982 році.

Крім того, маючи вищуу освіту, наші аудитори пройшли наступний етап підвищення кваліфікації та отримали сертифікати аудитора України.

Про досвід роботи за фахом і досвід надання послуг запрошуємо ознайомитися на сторінці сайту-історична довідка.

Всі співробітники нашої фірми мають кваліфікацію і сертифікати від фахівця до магістра.

Чимало співробітників володіють двома базовими утвореннями.

З урахуванням того, що в Україні діє порядок обов’язкового щорічного удосконалення професійних знань аудиторів клієнт отримує додаткову впевненість у правильності обраного, з нашою допомогою, бізнес вирішення своїх проблем.

Корпоративні стандарти

Внутрішні стандарти нашої фірми надають клієнтам наіблучшую впевненість в толерантному, безпечному та ефективному співробітництві. Так відрізняється фірмовий ремонт техніки, на який надається легальна гарантія клієнту, і ремонт у знайомого “Кулібіна” дяді Вані.

Внутрішні стандарти нашої фірми охоплюють політику і процедури якими забезпечуються загальні вимоги до якості послуг, а також політику і процедури забезпечення якості додаткових послуг, таких як наприклад, юридичні послуги, консультування, практичні заняття і так далі.

Корпоративні стандарти аудиторських фірм України мають ту особливість, що вони регламентовані міжнародним професійним співтовариством і побічно законодавством України.

Впевненість клієнта в якості наданих послуг конкретним аудитором забезпечується вищої професійної інстанцією – аудиторською палатою України.

Але корпоративні стандарти кожної поважаючої себе бізнес-структури конкретизовані відповідно до можливостей і амбіціями цієї структури.

Аудиторська фірма “МВ ГРУПП” розробила в 2008 році, впровадила і вносить відповідні зміни внутрішні корпоративні стандарти, які лягли в основу внутрішніх корпоративних стандартів консалтингової компанії “МВ ГРУПП”. Ми постійно аналізуємо результати роботи компанії з метою своєчасного коригування Внутрішніх стандартів під новації в бізнес середовищі, тенденції в професійному середовищі і загальні зміни в законодавстві.