Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення


Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення  щодо виконаних постанов вступили в силу 04.06.2021 р. у дату публікації у «Офіційному віснику України»  № 042.

Зміни торкнулись наступного:

Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається

1. У частині сьомій статті 258 слова “трьох днів з дня винесення такої постанови” замінити словами та цифрами “п’ятнадцяти днів з дня винесення такої постанови, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 2791 цього Кодексу”.

Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення

2. Частину сьому статті 2791 викласти в такій редакції:

“Постанова про накладення адміністративного стягнення, що не була виконана шляхом сплати 50 відсотків розміру штрафу протягом десяти днів з дня її винесення, надсилається відповідальній особі, зазначеній у частині першій статті 142 цього Кодексу, рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи). За зверненням особи постанова про накладення адміністративного стягнення, що вважається виконаною, надсилається рекомендованим листом на її адресу протягом п’яти днів з моменту отримання звернення”.

Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили

3. Частину другу статті 291 доповнити словами та цифрами “або під час її виконання у випадках, передбачених частиною першою статті 3001 цього Кодексу”.

Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

4. У статті 300-1:

1) частину першу викласти в такій редакції:

“У разі сплати відповідальною особою, зазначеною у частині першій статті 142 цього Кодексу, або громадянином (резидентом) України, який ввіз на територію України транспортний засіб, зареєстрований за межами України, 50 відсотків розміру штрафу за постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), до вручення такої постанови або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, або протягом десяти днів з дня набрання постановою законної сили така постанова вважається виконаною. Постанова про накладення адміністративного стягнення за порушення зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), також вважається виконаною у разі сплати штрафу за повідомленням про притягнення до адміністративної відповідальності, залишеним уповноваженою посадовою особою на місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного засобу, у тому числі шляхом сплати 50 відсотків розміру штрафу протягом десяти днів з дня вчинення відповідного правопорушення”;

2) у частині другій слова “частині першій цієї статті” замінити словами та цифрами “частинах першій та другій статті 142 цього Кодексу”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Оригінальний текст Закону України від 29 квітня 2021 року № 1438-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов»  ви можете побачити тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1438-20#Text

Нагадаємо, що відносини з поліцією ми врегулюємо, звертайтесь.