Внутрішній аудит. Контролінг


Внутрішній аудит (контролінг),- це одна з найбільш затребуваних послуг керівниками компаній і відноситься до сфери аутсорсингових послуг.

Дана послуга надає можливість Замовнику отримати інформацію про достовірність інформації яка надходить від первинної ланки аж до керівника, так як дана послуга передбачає перевірку у натуральних вимірах (шт., Кг., Метр, і т.д.). Це Основна відмінність від зовнішнього аудиту фінансвої звітності.

Найбільш важливим тут є незалежність зовнішніх аудиторів, у даному случає нашої компанії, від менеджменту підприємства.

Будучи зацікавленими у продовженні контракту, аудитори, одночасно безпосередньо зацікавлені і в фінансовому зростанні Замовника, але не окремого менеджера, тому що це найважливіша складова регулярної оплати роботи аудиторів.

Тому послуга внутрішнього аудиту, зовнішньої незалежною аудиторською фірмою, найбільш прагматична в своїх оцінках.

Друга складова цієї послуги-кваліфікація. Кваліфікація зовнішніх аудиторів нескінченно контролюється і сертифікування керівництвом аудиторської компанії і Аудиторською палатою.

Оскільки внутрішній аудит це по суті остання інстанція перед фіскальними та іншими зовнішніми перевірками, то ризик не виявлення помилки в обліку, або управлінні компанією тотожний розміру санкцій.

Внутрішній аудит від Консалтингової компанії “МВ ГРУПП”, значно цікавіше власнику компанії, ніж проведення та й відповідальність власного найманого працівника-аудитора.