Розблокування ПДВ


Скажу наперед- не панацея Поради у нет-і про розблокування ПДВ.

Хоча, звичайно, податківці це пояснюють стандартними документами. Але виходять з такої ситуації усі бухгалтери  індивідуально.

Тепер про стандартні засади податківців:

Порядок № 117( від 21 лютого 2018 р., а остання редакція КМУ від 24 квітня 2019 року N 391) регулює процедуру надання документів для розблокування податкових накладних ПН і розрахунків коригування до податкових накладних РК, які було подано через реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних ЄРПН. Розблокування ПДВ Розблокування ПДВ Розблокування ПДВ

п. 12 Порядку № 117 каже: у разі зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі в текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику ПДВ квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК. (Операційний день триває в робочі дні з 8 до 20 години визначено п. 3 Порядку № 1246). Ця квитанція є підтвердженням зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН. І повинні надіслати її одночасно як постачальнику, так і покупцю згідно п. 201.10 ПКУ та п. 17 Порядку № 1246.

п. 13 Порядку № 117 вимагає вказати у квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК :

1) номер і дату складання ПН/РК;

2) порядковий номер, номенклатуру товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТ ЗЕД / послуги відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг, указані в ПН/РК, реєстрацію яких зупинене;

3) критерій(ї) ризиковості платника податку й/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинене реєстрацію ПН/РК у ЄРПН, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник ПДВ;

4) пропозицію щодо надання платником ПДВ пояснень і копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН.

Таким чином податківці самі зобов’язані запропонувати подати документи для розблокування ПН/РК Розблокування ПДВ , а саме (п. 14 Порядку № 117):

– договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

– договори, довіреності, акти керівного органу платника ПДВ, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника ПДВ для здійснення операції;

– первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;

– розрахункові документи й/або банківські виписки з особових рахунків;

– документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором і/або законодавством.

Письмові пояснення й копії документів постачальник подає навіть у разі зупинення реєстрації в ЄРПН РК на зменшення податкових зобов’язань

Копії документів що підтвердили й податківці,- завіряти не потрібно

Пояснення й копії документів подаються у вигляді Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинене, за формою, ідентифікатор якої розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.

Письмові пояснення й копії таких документів можуть бути подвні протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК (п. 15 Порядку № 117) .

Можна подати письмові пояснення й копії документів до кількох ПН/РК, якщо їх складено на одного отримувача – платника ПДВ за одним і тим самим договором або якщо в таких ПН/РК відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг).

Нюанс: у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району, у полі “Контролюючий орган, до якого подається документ” Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинене, необхідно зазначати код і найменування контролюючого органу за новим місцем обліку .

Але виправлення помилок у Повідомленні про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинене,- не передбачено.

При одержанні квитанції про неприйняття документа,- наявне право надіслати Повідомлення з правильними даними

А якщо було зайве (помилкове) складання ПН/РК ,- можна подати лише письмові пояснення щодо зайвого (помилкового) складання ПН/РК. При цьому можна не надавати документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію в ЄРПН зайво (помилково) складених ПН/РК.

Короче, якщо що, ви знаєте де нас знайти: контакти.